GO! Kinderdagverblijf Pacheco

Verschillende ervaringen,
Voor unieke kinderen.

Kinderdagverblijf Pacheco is vergund voor de opvang van 72 kinderen. Onze kindbegeleiders staan dagelijks klaar om uw kindje op te vangen van 7u15 tot 18u15. Weekends en feestdagen zijn we gesloten.

Bij kinderdagverblijf Pacheco streven we naar een kwaliteitsvolle opvang. Een opvang waar gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit centraal staan, het welbevinden en de betrokkenheid van ieder een belangrijk aandachtspunt is, de maatschappelijke functies van kinderopvang (de pedagogische, sociale en economische functie) inherent zijn in de organisatie van kwaliteitsvolle opvang.

Dit alles doen we in nauwe samenwerking met de ouders en de scholen op ons domein.

Onze prachtige nieuwbouw opende de deuren op 4 januari 2023.

 

Inschrijvingen gebeuren via het lokaal loket Brussel op de website: www.kinderopvanginbrussel.be 

Toewijzingen gebeuren ten vroegste 7 maanden voor de start van de opvang.

Ontdek onze visie

Visie

De rode draad in de werking van de GO! Kinderdagverblijven van Scholengroep Brussel zijn een sterk pedagogisch aanbod en een uitgewerkt talenbeleid. De eerste prioriteit is dat kinderen zich goed en geborgen voelen in de opvang. We zorgen dat ze, met hun ouders als betrokken partner, de nodige ondersteuning en begeleiding hierin krijgen. 

Door bijzondere aandacht te besteden aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structuur, bewegingsvrijheid en veiligheid geven wij je kind alle kansen om talenten en vaardigheden te ontplooien op zijn eigen ritme. Wij zorgen voor een stimulerende en uitdagende omgeving met speelgoed en spelactiviteiten aangepast aan de leeftijd en interesses van je kind. 

 

Geborgenheid, veiligheid & een warm nest

Door ervoor te zorgen dat je kind zich veilig en geborgen voelt, durft je kind op ontdekking te gaan.

Een uitgewerkt talenbeleid

Respect voor de thuistalen is een basis om te werken en in te zetten op het verwerven van de Nederlandse taal.

Werken op maat van elk uniek kind

individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structuur, bewegingsvrijheid geeft je kind kansen om talenten en vaardigheden te ontplooien op zijn eigen ritme.

Een vertrouwens- band opbouwen met ouders

In communicatie met de ouders ontdekt het team het unieke karakter van elk kind.  

Samenwerking met de kleuterschool voor een vlotte overgang

In samenwerking met de basisschool Pacheco streven we ernaar om de overgang voor uw kind van het kinderdagverblijf naar de kleuterklas zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Het team

Kinderdagverblijf Pacheco bestaat uit 4 leefgroepjes waar telkens 18 kinderen kunnen worden opgevangen. Elk groepje wordt begeleid door (minstens) 3 kindbegeleid(st)ers.

De Flamingo’s: Najlae, Mélodie, Houda & Wendy

De Madeliefjes: Nelly, Petra en Mary Luz

Groep 3: Momenteel nog niet in werking (wij hopen dit groepje begin Mei 2023 in werking te kunnen zetten)

Groep 4: Momenteel nog niet in werking (wij hopen dit groepje begin oktober 2023 in werking te kunnen zetten)

De leidinggevende van het kinderdagverblijf is Griet Mertens.

Foto's team

Huishoudelijk Reglement

Het volledig huishoudelijk reglement lezen? Klik op de button hieronder.

Download het reglement

Heb je nog een vraag voor ons?

Contacteer ons

GO! Basisschool Pacheco

Warme, meertalige school
in hartje Brussel!

Je vindt onze school in een gloednieuw gebouw op een boogscheut van het centraal station in hartje Brussel.
Samen met het KDV Pacheco en het Atheneum Brussel vormen we campus Pacheco.

 

Onze visie op meertaligheid en talenten typeert onze school.
We zijn een kleine en warme school met oog voor de brede ontwikkeling van uw kind.
Samen met u gaan we op zoek naar wat uw kind nodig heeft om te groeien, te leren, te ontdekken en te experimenteren in onze diverse samenleving.

Ontdek onze visie

Visie

Wij zijn een groeiende school, waar ieders talenten en cultuur belangrijk zijn en waar we samen op een positieve manier werken aan de vitale, meertalige en brede ontwikkeling van al onze leerlingen.

Meertaligheid

Naast het Nederlands vinden we het belangrijk dat onze leerlingen ook hun kennis van het Frans verder ontwikkelen. We waarderen ook andere thuistalen om zo het Nederlands te versterken. Onze Nederlandstalige leerlingen maken op jonge leeftijd kennis met een gamma aan talen en leren open te staan voor de diversiteit.

Talenten

We werken dagelijks aan de talenten via de kaarten ‘ik kies voor talent’. We vinden de talenten van elke schakel van onze school belangrijk zowel van leerlingen, teamleden als ouders.
Door in te zetten op talenten leren kinderen zichzelf beter kennen, gaan ze zich goed voelen en zo beter te leren.

Brede ontwikkeling

Een brede ontwikkeling houdt in dat we inzetten op een brede basiszorg voor onze leerlingen en op een krachtige leeromgeving in de klas.
Naast de schoolse ervaringen willen we de kinderen ook een bredere ontwikkeling meegeven via bv muziek, beweging, kunst, toneel, dans,… tijdens en na de schooluren.

Positief

In onze werking worden kinderen op een positieve manier benaderd, we willen dat ze zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. We geven hen graag complimenten, ontdekken samen hun talenten, moedigen hen aan en leren hen dat fouten maken mag.

Groeien

We geloven in een growth mindset. Door een open en positieve houding tegenover je eigen leerproces en dat van anderen, kan je groeien.
We reflecteren over ons handelen en denken, en starten al vroeg met het versterken van de executieve functies.
We geloven in levenslang leren!

Cultuur

Naast de cultuur van onze landstalen, vinden we de cultuur van onze leerlingen en hun ouders heel belangrijk.
We verreiken onze werking door de culturen van onze kinderen te leren kennen en er rond te werken in het klasaanbod.

Samen

We creëren een positieve band tussen al onze partners want het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt op school.
We werken continu met kinderen en ouders samen als 3 gelijkwaardige partners om de ontwikkeling van het kind optimaal te laten verlopen.

Vitaal

Een gezonde geest in een gezond lichaam om zo de ontwikkeling van elk kind te stimuleren, is voor ons prioriteit. Voldoende beweging en gezonde voeding staan aan de basis van een gezond lichaam.
Het welbevinden van onze leerlingen staat voorop. We zetten extra in op een veilig gevoel en geborgenheid in de klas en op school.

Team

TEAM KLEUTER
mengklas onthaalklas – eerste kleuterklas: juf Birgit
mengklas onthaalklas – eerste kleuterklas: juf Chloé
tweede kleuterklas: juf Jolien
derde kleuterklas: juf Céline

 

kinderverzorgster: juf Vera
zorgleerkracht kleuters: juf Milla en juf Margo
leerkracht lichamelijke opvoeding: meester Timo
leerkracht Franse initiatie: monsieur Michaël

 

TEAM LAGER
eerste leerjaar: juf Eveline
tweede leerjaar: juf Sofie
derde leerjaar: juf Lena
vierde leerjaar: juf Sarah
vijfde leerjaar: juf Marlies
zesde leerjaar: juf Myrthe

 

zorgleerkracht lager: juf Hümeyra en juf Margo
leerkracht lichamelijke opvoeding: meester Timo
leerkracht Frans: monsieur Michaël

 

TEAM BEWAKING
juf Vera, madame Nora en madame Laure

 

TEAM BELEID
zorgcoördinator: Kim Persyn
administratie: Tinne De Naeyer
directeur: Birgid Decleyn

Praktisch info

start van de lessen 8u50

speeltijd 10u30 – 10u50

middag + speeltijd 12u30 – 13u50

einde school om 15u30

Ben je overtuigd van waar onze school voor staat? Neem contact op met de school of kom langs op onze opendeurdag.

Opendeurdag

Te laat? Kom dan op 23 mei 2023 van 9u tot 17u langs om tijdens de vrije inschrijvingen uw kind in te schrijven op onze wachtlijst. Is er nog plaats, dan kan uw kind onmiddellijk ingeschreven worden.

Onze volgende rondleidingen zijn op 16/03 om 10u of 16u

GO! Atheneum Brussel

Leren in de stad,
kijken naar de wereld!

Atheneum Brussel wil een toonaangevende school zijn binnen het Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad. Elke leerling krijgt er maximale kansen om zoveel mogelijk te leren.

Ontdek onze visie

Visie

Als UNESCO-school laat Atheneum Brussel iedere leerling zichzelf ontplooien. Jongeren leren enthousiast deel te nemen aan de samenleving en bereiden zich actief voor op hoger onderwijs.

Klik hier om onze schoolbrochure 22-23 te bewonderen.

Ontmoeting  

De school engageert zich om een platform te bieden voor ontmoetingen. Leerlingen, leerkrachten, ouders en externe organisaties vormen als gelijkwaardige partners het kloppende hart van Atheneum Brussel.

Verwondering  

De nieuwsgierigheid van alle leerlingen wordt geprikkeld en gestimuleerd om denkend en handelend in de wereld te staan. Leerlingen worden uitgedaagd om zich te verwonderen.

Gepersonaliseerd samen leren

Motivatie, leerwinst en leervermogen zijn
geen dode letter dankzij de aandacht voor geïndividualiseerde leertrajecten.
Atheneum Brussel biedt haar leerlingen
altijd een luisterend oor en schaaft, in wederzijdse dialoog, studietrajecten bij waar nodig.

Emancipatie

Atheneum Brussel zet leerlingen op weg om op een vrije, geïnformeerde manier goede keuzes te maken. Leerlingen leren opkomen voor zichzelf en anderen.

Coöperatief leren

Coöperatief leren, gepersonaliseerd leren en coaching zijn kernelementen van het model. De lesblokken worden afgewisseld met flexblokken waarbij remediëring, uitdieping, zelfstandig werk, projectwerking en begeleiding centraal staan.

Team

We stellen graag ons team aan jou voor.

 

Ontdek ons team

Inschrijvingen 2023-2024

Eind maart is in zicht en hopelijk heb je al kennis gemaakt met verschillende secundaire scholen.

Aanmelden doe je vanaf 27 maart (10 uur) tot en met 21 april 2023 (16 uur). Ga naar inschrijveninbrussel.be, open de online aanmeldapplicatie en meld je kind aan. Het moment van aanmelden speelt geen rol. Het is niet zo dat de eerste die aanmeldt als eerste een plaats krijgt. Het is wel belangrijk dat je je kind aanmeldt tijdens deze periode. Lees meer via onderstaande link.

Inschrijvingen 2023-2024

Erasmus+

Atheneum Brussel is sinds 2022 een Erasmus+ geaccrediteerde school! Onze missie ‘leren in de stad, kijken naar de wereld’ zorgt ervoor dat wij veel waarde hechten aan ‘internationalisering’ op schoolniveau.

Studieaanbod

Atheneum Brussel biedt binnen de doorstroomfinaliteit verschillende richtingen aan:

1ste graad
Maatschappij en welzijn
Klassieke talen
Moderen talen en wetenschappen
Kunst en creatie

2de graad
Humane wetenschappen
Latijn
Moderne Talen
Natuurwetenschappen

3de graad
Humane wetenschappen
Latijn- wetenschappen
Latijn Moderne-Talen
Moderne Talen- wetenschappen
Moderne – Talen

Ben je overtuigd van waar onze school voor staat? Schrijf je dan nu in voor een opendeurdag waar we je graag persoonlijk ontmoeten.

Schrijf je nu in Opendeurdag