GO! Kinderdagverblijf Pacheco

Verschillende ervaringen,
Voor unieke kinderen.

Kinderdagverblijf Pacheco is vergund voor de opvang van 72 kinderen. Onze kindbegeleiders staan dagelijks klaar om uw kindje op te vangen van 7u15 tot 18u15. Weekends en feestdagen zijn we gesloten.

Bij kinderdagverblijf Pacheco streven we naar een kwaliteitsvolle opvang. Een opvang waar gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit centraal staan, het welbevinden en de betrokkenheid van ieder een belangrijk aandachtspunt is, de maatschappelijke functies van kinderopvang (de pedagogische, sociale en economische functie) inherent zijn in de organisatie van kwaliteitsvolle opvang.

Dit alles doen we in nauwe samenwerking met de ouders en de scholen op ons domein.

Onze prachtige nieuwbouw opende de deuren op 4 januari 2023.

 

Inschrijvingen gebeuren via het lokaal loket Brussel op de website: www.kinderopvanginbrussel.be 

Toewijzingen gebeuren ten vroegste 7 maanden voor de start van de opvang.

Ontdek onze visie

Visie

De rode draad in de werking van de GO! Kinderdagverblijven van Scholengroep Brussel zijn een sterk pedagogisch aanbod en een uitgewerkt talenbeleid. De eerste prioriteit is dat kinderen zich goed en geborgen voelen in de opvang. We zorgen dat ze, met hun ouders als betrokken partner, de nodige ondersteuning en begeleiding hierin krijgen. 

Door bijzondere aandacht te besteden aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structuur, bewegingsvrijheid en veiligheid geven wij je kind alle kansen om talenten en vaardigheden te ontplooien op zijn eigen ritme. Wij zorgen voor een stimulerende en uitdagende omgeving met speelgoed en spelactiviteiten aangepast aan de leeftijd en interesses van je kind. 

 

Geborgenheid, veiligheid & een warm nest

Door ervoor te zorgen dat je kind zich veilig en geborgen voelt, durft je kind op ontdekking te gaan.

Een uitgewerkt talenbeleid

Respect voor de thuistalen is een basis om te werken en in te zetten op het verwerven van de Nederlandse taal.

Werken op maat van elk uniek kind

individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structuur, bewegingsvrijheid geeft je kind kansen om talenten en vaardigheden te ontplooien op zijn eigen ritme.

Een vertrouwens- band opbouwen met ouders

In communicatie met de ouders ontdekt het team het unieke karakter van elk kind.  

Samenwerking met de kleuterschool voor een vlotte overgang

In samenwerking met de basisschool Pacheco streven we ernaar om de overgang voor uw kind van het kinderdagverblijf naar de kleuterklas zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Het team

Kinderdagverblijf Pacheco bestaat uit 4 leefgroepjes waar telkens 18 kinderen kunnen worden opgevangen. Elk groepje wordt begeleid door (minstens) 3 kindbegeleid(st)ers.

De Flamingo’s: Najlae, Mélodie & Houda

De Panda’s: Wendy, Quézia & Salima

De Madeliefjes: Nelly, Petra en Mary Luz

De Tulpjes: Shushan, Mariam & Margaretha

De logistiek medewerker is Safi. Hij zorgt voor de maaltijden van de kinderen en helpt waar nodig in het kinderdagverblijf.

De leidinggevende van het kinderdagverblijf is Griet Mertens

Ons kinderdagverblijf wordt ondersteund door een kinderpsycholoog ‘Tom’,  een pedagogisch ondersteuner ‘Bernard’, een administratief medewerker ‘Julie’.

 

Foto's team

Huishoudelijk Reglement

Het volledig huishoudelijk reglement lezen? Klik op de button hieronder.

Download het reglement

Heb je nog een vraag voor ons?

Contacteer ons

GO! Basisschool Pacheco

Warme, meertalige school
in hartje Brussel!

Je vindt onze school in een gloednieuw gebouw op een boogscheut van het centraal station in hartje Brussel.
Samen met het KDV Pacheco en het Atheneum Brussel vormen we campus Pacheco.

 

Onze visie op meertaligheid en talenten typeert onze school.
We zijn een kleine en warme school met oog voor de brede ontwikkeling van uw kind.
Samen met u gaan we op zoek naar wat uw kind nodig heeft om te groeien, te leren, te ontdekken en te experimenteren in onze diverse samenleving.

Ontdek onze visie

Visie

We zijn een warme, verbindende school waar ieders taal, talent en cultuur belangrijk zijn en waar we op een positieve manier werken aan de ontwikkeling van elk kind.

Meertaligheid

Naast het Nederlands vinden we het belangrijk dat onze leerlingen ook hun kennis van het Frans verder ontwikkelen. We waarderen ook andere thuistalen om zo het Nederlands te versterken. Onze Nederlandstalige leerlingen maken op jonge leeftijd kennis met een gamma aan talen en leren open te staan voor de diversiteit.

Talenten

We werken dagelijks aan de talenten via de kaarten ‘ik kies voor talent’. We vinden de talenten van elke schakel van onze school belangrijk zowel van leerlingen, teamleden als ouders.
Door in te zetten op talenten leren kinderen zichzelf beter kennen, gaan ze zich goed voelen en zo beter te leren.

Positief

In onze werking worden kinderen op een positieve manier benaderd, we willen dat ze zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. We geven hen graag complimenten, ontdekken samen hun talenten, moedigen hen aan en leren hen dat fouten maken mag. We geloven in een growth mindset.

Cultuur

Naast de cultuur van onze landstalen, vinden we de cultuur van onze leerlingen en hun ouders heel belangrijk.
We verrijken onze werking door de culturen van onze kinderen te leren kennen en er rond te werken in het klasaanbod.

Verbinding

We creëren een positieve band tussen al onze actoren want het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt op school.
We werken continu met kinderen en ouders samen als 3 gelijkwaardige partners om de ontwikkeling van het kind optimaal te laten verlopen.

Team

TEAM KLEUTER
mengklas onthaalklas – eerste kleuterklas: juf Birgit
mengklas onthaalklas – eerste kleuterklas: juf Chloé
tweede kleuterklas: juf Margo
derde kleuterklas: juf Lotte

 

kinderverzorgster: juf Vera
zorgleerkracht kleuters: juf Cynthia
leerkracht lichamelijke opvoeding: meester Timo
leerkracht Franse initiatie: monsieur Michaël

 

TEAM LAGER
eerste leerjaar: juf Eveline
tweede leerjaar: juf Sofie
derde leerjaar: juf Lena
vierde leerjaar: juf Sarah
vijfde/zesde leerjaar: meester Hans
vijfde/zesde leerjaar: juf Marlies

 

zorgleerkracht lager: juf Hümeyra en juf Najoia
leerkracht lichamelijke opvoeding: meester Timo
leerkracht Frans: monsieur Michaël

 

TEAM LEVENSBESCHOUWING
juf Fatima, meester Daan, meester Erdal

 

TEAM BEWAKING
juf Vera, madame Nora en madame Laure

 

TEAM BELEID
zorgcoördinator: Kim Persyn
administratie: Tinne De Naeyer
directeur: Birgid Decleyn

Praktische info

start van de lessen 8u50

speeltijd 10u30 – 10u50

middag + speeltijd 12u30 – 13u50

einde school om 15u30

Schoolreglement

Download het schoolreglement via deze link

Ben je overtuigd van waar onze school voor staat? Neem contact op met de school of kom langs op onze opendeurdag.

Inschrijving opendeurdag

Onze opendeurdag gaat door op 21 februari 2024.

GO! Atheneum Brussel

Leren in de stad,
kijken naar de wereld!

Atheneum Brussel wil een toonaangevende school zijn binnen het Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad. Elke leerling krijgt er maximale kansen om zoveel mogelijk te leren.

Visie

Als UNESCO-school laat Atheneum Brussel iedere leerling zichzelf ontplooien. Jongeren leren enthousiast deel te nemen aan de samenleving en bereiden zich actief voor op hoger onderwijs.

Klik hier om onze schoolbrochure 23-24 te bewonderen.

Ontmoeting  

De school engageert zich om een platform te bieden voor ontmoetingen. Leerlingen, leerkrachten, ouders en externe organisaties vormen als gelijkwaardige partners het kloppende hart van Atheneum Brussel.

Verwondering  

De nieuwsgierigheid van alle leerlingen wordt geprikkeld en gestimuleerd om denkend en handelend in de wereld te staan. Leerlingen worden uitgedaagd om zich te verwonderen.

Gepersonaliseerd samen leren

Motivatie, leerwinst en leervermogen zijn
geen dode letter dankzij de aandacht voor geïndividualiseerde leertrajecten.
Atheneum Brussel biedt haar leerlingen
altijd een luisterend oor en schaaft, in wederzijdse dialoog, studietrajecten bij waar nodig.

Emancipatie

Atheneum Brussel zet leerlingen op weg om op een vrije, geïnformeerde manier goede keuzes te maken. Leerlingen leren opkomen voor zichzelf en anderen.

Coöperatief leren

Coöperatief leren, gepersonaliseerd leren en coaching zijn kernelementen van het model. De lesblokken worden afgewisseld met flexblokken waarbij remediëring, uitdieping, zelfstandig werk, projectwerking en begeleiding centraal staan.

Team

Wil jij graag ons team versterken?
Neem dan hier een kijkje!

 

Ontdek ons team

Inschrijvingen 2024-2025

Inschrijvingen 2024 – 2025
Inschrijven in het 1ste leerjaar secundair onderwijs?

Ga naar https://www.inschrijveninbrussel.be/ open de online aanmeldapplicatie en meld je kind aan vanaf 25 maart 2024 (10 uur) tot en met 19 April 2024 (16 uur).

Om je aanvraag in te dienen tot inschrijving in ons 2de, 3de, 4de, 5de of 6de leerjaar op GO! atheneum Brussel, dien je vanaf 27 mei 2024, 09u00 je vraag tot inschrijving in via het formulier dat hier gepubliceerd zal worden op de startpagina van onze website.

Alle inschrijvingen gebeuren chronologisch. Dus wie eerst het formulier indient, krijgt eerst een plaats op de officiële wachtlijst. Eind juni (na de deliberaties van onze huidige leerlingen, worden de ouders gecontacteerd volgens de chronologische wachtlijstvolgorde).
Dit formulier vind je hier.

Erasmus+

Atheneum Brussel is sinds 2022 een Erasmus+ geaccrediteerde school! Onze missie ‘leren in de stad, kijken naar de wereld’ zorgt ervoor dat wij veel waarde hechten aan ‘internationalisering’ op schoolniveau.

Studieaanbod

Atheneum Brussel biedt binnen de doorstroomfinaliteit verschillende richtingen aan:

1A
Latijn en Artistiek Seminarie
2A
Maatschappij en welzijn
Klassieke talen
Moderne talen en wetenschappen
Kunst en creatie

2de graad
Humane wetenschappen
Latijn
Moderne Talen
Natuurwetenschappen

3de graad
Humane wetenschappen
Latijn- wetenschappen
Latijn Moderne-Talen
Moderne – Talen
Moderne Talen- wetenschappen (6A)
Wetenschappen-Wiskunde (5A)

Schoolreglement

Download

Het formulier voor de aanvraag om in te schrijven? Klik op de knop hieronder.

Aanvraag inschrijving hogere jaren. Schoolbrochure